INNOVATION
Vi vill bidra med våra idéer för minskad energiförbrukning och energiberoende
PRODUKTION
Vi erbjuder byggindustrin ett brett sortiment av prefabricerade byggelement
LEVERANS
Vi är stolta över de samarbeten vi har med lokala och rikstäckande byggentreprenörer

Vi erbjuder byggindustrin ett brett sortiment av oorganiska prefabricerade byggelement. Med hjälp av hög förädlingsgrad och en industriell tillverkningsprocess skapar vi mervärde för våra kunder och bidrar till en effektiv, lönsam, fuktsäker och miljöfokuserad byggprocess.

 

Läs gärna mer om vad vi har att erbjuda!

 

Idén att starta ELEMENTUM eco AB väcktes hösten 2012 av Bengt-Göran Carlsson. Ursprungstanken var en tydlig inriktning mot tilläggsisolering och påbyggnad av miljonprogrammet. Vårt första projekt ”Brogården” i Alingsås var just inom detta segment. Företaget fick en flygande start i samband med projektet som blev uppmärksammat både i media och inom byggbranschen.

Vår produkt bestod av fullisolerade oorganiska väggelement med ett U-värde som motsvarade passivhus-standard.

 

Ta del av vår dataskyddspolicy!

I takt med att vi har växt så har vi breddat både sortiment och inriktning. Företagets fokus idag ligger utöver ROT-projekt till stor del också inom nybyggnation. En stor del av vår produktion består av utfackningsväggar med stålstomme till flerbostadshus.

Vi har även ett unikt koncept för höga innerväggar, väl lämpat för exempelvis köpcentrum.

tolu-olubode-PlBsJ5MybGc-unsplash

ELEMENTUM har produktion i Knivsta utanför Uppsala och i Bollebygd mellan Göteborg och Borås.

Vi är dagsläget 45 st medarbetare och vi omsätter innevarande räkenskapsår ca 80 miljoner kronor. Vår försäljningsavdelning tillsammans med projektledning och projektering följer våra kunders projekt hela vägen från första kontakt till slutleverans. Tillsammans säkerställer vi att processen fortlöper inom givna ramar och att slutprodukten uppfyller våra kunders förväntningar.

Sagt och hört om ELEMENTUM

Elementum är lyhörda och öppna för kundens önskemål vad det gäller tekniska lösningar och leveranser. Samtidigt som man delar med sig av sin erfarenhet för att komma fram till en bra gemensam lösning.

Markus Johansson, Produktionschef Skanska Sverige AB

Vi upplever vårt fleråriga samarbete med ELEMENTUM som mycket positivt. De håller en hög och jämn kvalitet med god leveranssäkerhet.Deras kompetens inom lättbyggnation i stål är bred och de har vid flertalet projekt kunnat erbjuda oss innovativa lösningar som hjälpt projekten framåt, sparat tid och pengar. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i kommande projekt.

Joakim Efraimsson, Arbetschef Wästbygg Bostad Väst

MVB Astor bygg valde att vid uppförandet av 50 st nyproducerade lägenheter vid Kv Kristallen, Alingsås att köpa ca 2000 m² utfackningsväggarna av Elementum. Väggarna levererades med färdigmonterade fönster, stålpelare samt isolerad valvavstängare. Produkten Elementum levererade var av högsta kvalité med fantastisk passform. Ett tätt och professionellt samarbete med stort engagemang från Elementum redan från projekteringsstadiet till slutleveransen genererade i korta beslutsvägar och punktliga leveranstider! MVB Astor tackar för samarbetet och blickar framåt mot kommande samarbetet med Elementum

Adrian Boholm, Arbetsledare/Projektplanerare MVB Astor

Våra Partners

    Skicka oss en förfrågan så återkommer vi inom kort