Innovation

Energieffektivt byggande

Med behovet av ett minskat energiberoende och när ca 40 % av energiförbrukningen går till uppvärmning av bostäder vill vi bidra med vår del.

Mot bakgrund av kommande EU-direktiv 2020 om ”nära noll” hus, ett ökat behov av nya bostäder samt renovering av befintliga bostadsbestånd till rimliga kostnader, erbjuder Elementum eco AB oorganiska prefabricerade väggelement med fokus på kortare produktionstider.

Med hundratusentals bostäder i behov av renovering i våra miljonprogramsområden kommer det krävas nya innovativa och industriella lösningar för att möta framtidens energikrav.

Ecoväggen

Våra fullisolerade oorganiska väggelement lämpar sig väl för både nyproduktion och ROT-projekt. Ecoväggen är framtagen för att möta behovet av lågenergilösningar och fuktsäkert byggande inom byggindustrin. Med hjälp av en stomme i stål och högpresterande isolering kan vi erbjuda element med mycket låga U-värden. Produkten kan tillämpas som utfackningsvägg vid nyproduktion eller som påhängd vägg vid tilläggsisolering av befintlig fasad. Dess låga vikt skapar också goda möjligheter för påbyggnad av befintliga flerbostadshus och på så sätt skapa fler lägenheter.

Väggen är testad på RISE i Borås och tillsammans med dubbelgips på installationsväggen så klarar konstruktionen EI60.

Höga innerväggar

För att bredda vårt produktsortiment så har vi utvecklat ett prefabricerat system för att effektivt kunna bygga och montera höga innerväggar. Det är både tids- och resurskrävande att bygga höga innerväggar på byggplats. Vårt system med en stomme av förstärkningsreglar och byggskivor möjliggör att på kort tid och med få personer montera stora volymer vägg. Finns det krav på ljud, brand eller skyddsklass så kan element anpassas för detta direkt från fabrik.