Dokument

PRODUKTBLAD

Våra fullisolerade oorganiska väggelement (Ecoväggen) är anpassade för att fungera både som tilläggsisolering av befintliga flerbostadshus som vid nybyggnation av flerbostadshus.
Produkten fungerar även väl som klimatskärm till gruppbebyggelse av småhus, gärna i kombination med våra takelement.

Videoklipp & Animering

Länkarna nedan visar vårt ROT-system för tilläggsisolering och påbyggnad av befintliga flerbostadshus, exempelvis miljonprogrammet. De flesta projekt har unika förutsättningar men systemet medger stor flexibilitet med avseende på projektanpassning, teknisk utformning, infästningar etc. Videoklippen ger en övergripande och snabb bild av möjligheterna med vårt koncept. Kontakta oss gärna för ett projektspecifikt möte.

Bjälklagsform och pelare till utfackningsväggar

En stor del av vår produktion består av utfackningsväggar med stålstomme. Merparten av det vi producerar utförs med monterad bjälklagsform och pelare direkt från fabrik. Läs gärna mer om vårt system i produktbeskrivningen.

RAPPORTER

Ecoväggen som vi bland annat har levererat till projekt Brogården i Alingsås (Passivhus) har genomgått både brandprov och slagregnstest. Brandprovet utfördes på SP i Borås och rapporten visar att väggkonstruktionen tillsammans med en installationsvägg klarar EI 60.