Produktion

Utfackningsvägg

Våra utfackningsväggar med stålstomme erbjuder kunden en rationell och fuktsäker byggprocess där man snabbt får ett tätt hus. Väggen består av en regelstomme med vindskiva som ofta kompletteras i fabrik med bjälklagsform, pelare och fönster. Systemet bygger på att väggen följer med stommen upp och fungerar alltså som ett stomsystem. Utanpå vindskiva kan vi även komplettera med läkt för fasadskiva eller panel.

Ecoväggen

Våra fullisolerade oorganiska väggelement lämpar sig väl för både nyproduktion och ROT-projekt. Ecoväggen är framtagen för att möta behovet av lågenergilösningar och fuktsäkert byggande inom byggindustrin. Med hjälp av en stomme i stål och högpresterande isolering kan vi erbjuda element med mycket låga U-värden. Produkten kan tillämpas som utfackningsvägg vid nyproduktion eller som påhängd vägg vid tilläggsisolering av befintlig fasad. Dess låga vikt skapar också goda möjligheter för påbyggnad av befintliga flerbostadshus och på så sätt skapa fler lägenheter.

ecovaggen

Höga innerväggar

För att bredda vårt produktsortiment så har vi utvecklat ett prefabricerat system för att effektivt kunna bygga och montera höga innerväggar. Det är både tids- och resurskrävande att bygga höga innerväggar på byggplats. Vårt system med en stomme av förstärkningsreglar och byggskivor möjliggör att på kort tid och med få personer montera stora volymer vägg. Finns det krav på ljud, brand eller skyddsklass så kan element anpassas för detta direkt från fabrik.